Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

Kedves gyerekek, szülő, pedagógusok, hitoktatók!

Végére értünk a szünidőnek és újra kitárják az iskolák kapuit. Én úgy sejtem, hogy sokkal jobban örülünk a szünidőnek, mint a tanévkezdésnek. De van olyan diák, aki már várta a tanév kezdetét.  Szünet után újra találkozhatunk az osztálytársainkkal. Hamarosan megkapjátok a könyveket, füzeteket és az órarendet. Megtudjátok, melyik tanár tanít majd bennetek.
Most visszagondolunk arra a jóleső érzésre, hogy ismét újrakezdhetünk, kijavíthatjuk korábbi hibáinkat, a gyengébb osztályzatunkat.

Ma hálát adunk a szünetért és köszönetet mondunk a pihenésért, a táborokért, kirándulásokért, rokonlátogatásokért.
Most újra meg kell szokni a korai kelést, nem lustálkodhatunk sokat. Egy ima, Isten segítségét kérjük, reggeli és így tovább.

Tanulás fárasztó munka.  Értelmi és akarati erőfeszítést igényel. De segítenek a tanáraink, szüleink, hitoktatóink, ha ellankadunk.
Ma kérjük a Szentlélek Úristent a tudomány és a bölcsesség lelkét, hogy tegye fogékonnyá értelmünket.
Az Úr Jézus komoly feladattal bízta meg apostolait. Azt mondta nekik: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot. Megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki segíti őket. Ő emlékezteti a teendőkre erőt és bátorságot nekik. És a Szentlélek segítségével indul el az Egyház és még ma is él.

Látom, hogy sokan kerékpárral jártok az iskolába. Biztosan tapasztaltátok, amikor a szél szemből fújt milyen nehéz volt hajtani a kerékpárt. Egész más az, ha hátszélben megyünk. Szinte alig kell hajtani, csak könnyedén kell kormányozni és mégis gyorsan haladunk.

Valahogy így vagyunk, amikor a Szentlélek kiárad, ez olyan, mint a hátszélben való kerékpározás. Könnyebben vesszük a nehézségeket és gyorsan haladunk előre.
Ezért is hívtuk a Szentlelket a szentmise kezdetén és kérjük most is. Kérjük, hogy legyőzzük a lustaságot, sokszorozza meg szorgalmunkat. Figyelmeztessen kötelességünkre, becsülettel végezzük feladatainkat. Ebben a tanében növekedni akarunk Isten és embertársaink szeretetében.

Új iskolaév kezdetén nemcsak a tankönyveket, füzeteket vesszük a kezünkbe. Szeretettel kell elővenni a hittankönyvünket a Szentírást, imakönyvet is. Lelkiismeretesen járunk a hittanórákra és szeretnénk még jobban megismerni Isten üzenetét és előrehaladni az életszentség útján.

Amit az iskolában tanulunk, az a földi életre nyújt eligazítást.
Amit a hittanórákon befogadunk, annak az örök életben vesszük hasznát.

A kedves szülők életük példájával segítheti gyermekük vallásos nevelését. Mennyországba kéz és láb nélkül be lehet jutni, de bűnnel a lélekben lehetetlen bejutni.
Az emberi szív a növekvő jólét ellenére nyugtalan és szegény. A mai világ mindent kínál, de békét csak Jézus adhat.

Kedves szülők!
Hogyan lehet közel vinni az evangéliumot a gyermekeinkhez? Első helyen a szeretetnek kell lennie. A nagyszülők gyermekeik iránti felelősség érzetét el kell ültetni gyermekeinkbe is. A hit alapjait meg kell ismertetni velük. Az imát és a templomba járást akkor ízleli meg a gyermek, ha az istenszeretet áthatja családunk életét, szülők jó példája és imádságos élete jelen van. A gyermekek néha elkezdenek bennünket utánozni, ha a hit meggyökerezett lelkünkben, akkor meglátjuk egy-egy pillanatra a hit virágát és gyümölcseit, gyermekeink életében.

Semmit sem érünk el kritikával, veszekedéssel, kiabálással, de eredményesek lehetünk szeretettel, imával, és jó példaadással.

Isten azt kívánja tőlünk, hogy lélek szerint éljünk, ne a külsőségekre adjunk csupán. Nem tartja feleslegesnek a testi tisztaságot, de egyértelműen fontosabb a lelki tisztaság. amelyet nem pótolhat, nem helyettesíthet a testi megtisztulás. Jézusnak az volt a gondja a farizeusi hagyománnyal, hogy tulajdonképpen megelégedtek a testi megtisztulással és kevésbé ügyeltek a szív, a lélek tisztaságára. A külsőségekkel legfeljebb az embereket tudjuk megtéveszteni, de Istent nem. Ő jól ismeri szívünk szándékait és érzéseit. A vallásosság látszata még nem jelenti azt, hogy valóban tiszta szívvel keressük Istent. Törekedjünk arra, hogy a lelkünk legyen mindig tiszta! A lélek tisztaságának ragyogását nem homályosítja el Isten előtt semmi.

Isten azt kéri tőled, szeresd felebarátodat, mint önmagadat és lásd meg minden emberben Jézus Krisztust.

Szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek be kell látnunk: hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi, de lelke kárt szenved. 

Minden vasárnap kérjük, a Szentlelket töltse meg szívünket bölcsesség ajándékával, amely különbséget tud tenni bennünk a jó és rossz között. És mi mindig a jót tudjuk választani és megvalósítani.
Áradj ki Szentlélek e homília minden olvasójára!  Amen.


Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 154

Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

http://www.katolikus.hu/igenaptar/


Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 154

Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

Mi a böjt?

A mértékletesség erényének cselekedete: tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás; szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és ivásban. Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűnbánat kifejezése.
Régebben a megtartóztatás foka szerint 3 böjtöt ismertek: szigorú böjtöt, enyhített böjtöt és a hústilalmat. 1966 óta az egyházi törvény csak a szigorú böjtöt és a húst tiltó megtartóztatást ismeri. Szívesen és önként böjtöljünk!


A böjt fajtái

Szentségi böjt

A szentáldozást megelőző böjt, melyben kizárólag az Eucharisztia iránti tisztelet kifejezéseként az áldozónak a szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és az orvosság. Az idősek, betegek és gondozóik akkor is megáldozhatnak, ha 1 órán belül valamit magukhoz vettek.

Bűnbánati (vezeklési) nap

Bűnbánati napok és idők az egész egyházban az év összes péntekjei és a nagyböjt ideje. Ezt a következő cselekedetekkel fejezhetjük ki: böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság vállalása. Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

Hústilalom

Hústól való tartózkodás. A nagyböjt péntekjein kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték.
 
Szigorú böjt
Az egyházi előírások szerint hamvazószerdán és nagypénteken a 18 és 60 év közöttiek csak háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem szegi meg a böjtöt. A fő étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna kötelességük teljesítésében.

Mi a nagyböjt?

Az engesztelés és az önfegyelmezés szent ideje, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig. Napjainak száma (negyven) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13). Mivel vasárnap a keresztény ember nem böjtölhet, a hamvazószerda és az első böjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). A böjt utolsó hete a nagyhét, három szent napja nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. A nagyböjt liturgikus színe a lila.


Milyen előírások vonatkoznak a nagyböjti időszakra?

Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein nem ehetnek húst, akik elmúltak 14 évesek. Ez korhatár nélkül kötelez. A 18. életév betöltésétől a 60. életév megkezdéséig pedig Hamvazószerdán és Nagypénteken a fentieken túl csak háromszor szabad enni, és egyszer jóllakni. 
A nagyböjti időben elsősorban a lelket kell felkészíteni Jézus feltámadásának megünneplésére, bűnbánattal, gyónással. A húsvéti időben egyszeri áldozás kötelező az Anyaszentegyház öt parancsolata szerint.

 


Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 154

Keress bennünket a Facebookon is!