Egyháztanács tagok 2014 decemberétől 

  • Zsadányi József egyházi elnök
  • Szanyi Attila világi elnök
  • Szabó Judit Karitász vezető
  • Piti Magdolna adminisztrátor
  • Majzik Péter gondnok helyettes
  • Kovácsné Nagy Erzsébet jegyző
  • Kovács Rita hitoktató
  • Dobai János gondnok
  • Bánfi Antal családreferens  

Feladata:

Az Egyházközségi Képviselő-testület a plébános tanácsadó testülete. Megbízatásuk részben tisztségük alapján, részben választás útján történik.
Tagjai hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében. A képviselő-testület vezetője a plébános.
A testület tevékenysége a közösség érdekeit és javát szolgálja, a gyűléseken hozott határozat alapján. A képviselő-testület tagjai kinevezésük jogán, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.

Keress bennünket a Facebookon is!