Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

Zsadányi József
plébános

2000.12.17. - 2014.08.17-ig. 

 

 

Szül.: 1958. február 16. Kiskunfélegyháza,
Teol.: 1980-1985. Szeged,
Papsz.: 1985. szeptember 27. Kiskunfélegyháza,
Káplán: 1985-86. Kartal,
              1986-87. Monor,
              1987-90. Nagykáta,
              1990-91. Kiskunmajsa,

Plébános: 1991.szeptember 15-t
öl Szegvár, Nagymágocs és Árpádhalom.
1993. Március 15-t
öl Nagymágocs és Árpádhalom alól felmentve.
1996. január 6 – szeptember 1-ig Mindszentet ellátva Szegvárról.
2000. December 17-töl,  2014 augusztus-ig Fábiánsebestyén. 
2014. augusztus 17-től felmentve Fábiánsebestyén ellátása alól.

Szegvári plébános Zsadányi József láttam el 2000. december 17. óta Fábiánsebestyént. Nincs túl közel Szegvár és Fábiánsebestyén, kb.30 km-re van egymástól. Hetente kétszer mentem kedd és vasárnap. Ilyenkor szentmisét mutattam be és hittanórákat tartottam. Párhuzamosan a hitoktatóval Rozgonyi Máriaval, aki az  óvodában, majd az iskolában tartott hittanórákat. Én a templomban zsolozsmát végeztem rám bízottakért, és fogadtam a híveket temetési és keresztelési, házasságkötési és egyéb ügyek intézésére, majd betegekhez mentem az Öregek Otthonába, innen az iskolába, ahol két hittanórát tartottam. A kezdeti időszak kicsit nehézkesen indult, az iskolába csak néhány gyermek járt hittanra, később növekedett a létszám és már karácsonyra Pásztorjátékkal, Virágvasárnapra, és Nagypéntekre a Passió felolvasásával is tudunk készülni a hittanos tanulókkal. Emellett tanévnyitóra, Szent Erzsébetre, a búcsú ünnepére, anyák napjára, tanévzáróra műsorral készültünk a gyerekekkel. A Mikulás minden évben meglátogatta a templomba járókat, szerény kis ajándékcsomaggal. Az elsőáldozást, bérmálást is közös ünneppé tettük a gyerekekkel, Püspök atyát szívvel lélekkel örömmel köszöntötték. Időt, fáradságot nem nézve végeztük isten országának növekedéséért szolgálatunkat, küldetésünket.

Odakerülésem elején volt Fülöp kurzus, Szentlélek szeminárium, amelyet a templomba járók közül sokan elvégeztek.

A plébánián gyerekeknek is tartottunk játszódélutánt, több évben kézműves foglalkozást is.

Ha jelezték, meglátogattam a kórházban is ismerős testvéreimet, szentségekkel láttam el. Több testvért kísértem ki utolsó útjára, nyughelyére, a temetőbe.

A templom nagyon leromlott 2013.11.25.-e és 2014. 05. 30 között pályázat útján felújítottuk. A pályázat összege az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege 16.633,123 Ft volt. Ez a templom külső felújítását tartalmazta, a szigetelést és festést a Szeged-Csanádi Egyházmegye állta.
A felújítás után Fábiánsebestyént a jobb megközelíthetőség szempontjából Nagyszénás plébánosa kapta, 2015. augusztus 17-vel. Tizennégy évig jártam a hitoktatóval Fábiánsebestyénbe lelkipásztori munkát végezni, az idősebb és a fiatal korosztály is, hálás volt ezért. Köszönjük nekik, hogy hagyták magukat Krisztushoz közelebb vezetni.

Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből: „Testvérek, három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt: az imádság, a böjt és az irgalmasság.  Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el…
Aki azt kívánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Másokkal szemben éppúgy haladék nélkül, ugyanolyan módon és éppen olyan mértékben gyakorold az irgalmasságot, mint ahogyan, amennyire és amilyen gyorsan kívánod azt magadnak.”                                                    
                                                                                                         /Zsadányi József plébános/


Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 154

Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

 

1989. decemberi forradalom Romániában, a mi számunkra is nagy változást hozott. A Tv-ben feszülten figyeltük az eseményeket karácsony előtt és után. Rendkívül mély együttérzést váltott ki belőlünk az a helyzet, amit Ők átéltek. Azelőtt nem sokat tudtunk, és nem is igen törődtünk az Erélyben élő magyar testvéreinkkel. Alig akadt egy-egy távoli ismerős, aki erdélyi lett volna. A forradalom idején együtt éreztünk ottani magyarjainkkal.

Néhány hónap elteltével két erdélyi katolikus pap látogatott el hozzánk. Mivel éppen az esti szentmise ideje volt, hát a Frajna András atyával együtt miséztek. Amikor kijöttünk a templomból, az András atya viccesen megkérdezte, hogy mit szólunk hozzájuk, nem akarjuk-e őket befogadni testvéreinknek! Mire az ott álló idősebb hívek örömmel válaszoltak: -De igen, kössünk testvérfalu kapcsolatot velük. Mostanában ezt így szokták. S ekkor létrejött a Csíkpálfalva, Csíkdelne – Szegvár testvérkapcsolat.

Abban az évben meghívtuk /1990/ a gyerekeiket egy szegvári kirándulásra. El is jöttek augusztus végén 30-an egy busszal, egy hétig családoknál lettek elszállásolva. Budapestre, a Parlamentbe, Szegedre, Szentesre elvittük vendégeinket, s a legfontosabb, legszebb látnivalókat meg is mutogattuk Nekik. Így indultak az első lépések… 

Következő évben Ők hívtak meg bennünket, s ezt követte a viszont hívások sorozata…

Amikor a Frajna András atyát elhelyezték utóda: Zsadányi József is folytatta az elődje útját e kapcsolat terén. Így telt el 6 év, s László Attila kispapot felszentelték Gyulafehérváron 1996 júniusában...

Ezután már alig találkoztunk, vagy csak inkább 1-1 család tartja a kapcsolatot. A gyermekek felnőttek, családot alapítottak, az idősebbek gyengülnek, többen meghaltak a vendéglátók közül, így most kicsit „langyos e testvérkapcsolat” egyházközségi szinten.

 (Piti Magdolna)


Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 154

Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

 

Testvérkapcsolatunk története:

1991-ben visszakapott Katolikus Kör épületét kezdtük „birtokba venni”. Terveztük, és szerveztük az első programokat. Lassan-lassan a gyerekek és az idősek egy-egy alkalommal eljöttek, és szerettek ott lenni, játszani, beszélgetni. Közfalak kiszedése, festés és egyéb munkálatok tervei voltak bennünk még, amikor megjelent a Püspök Úr körlevele 95-ben, melyben a RENOVABIS német segélyszervezethez lehetett pályázatot beadni. A korábbi években főleg egyházi építkezésekhez adtak segélyt, de most azzal a kikötéssel jött a hír, hogy éppen építkezésre nem adnak, inkább közösségek beindulásához, folyamatok, támogatásához lehet kérni a segítségüket. Zsadányi József plébános és Piti M. adminisztrátor elhatározták, hogy ezt megpróbálják, és a kat.kör. életét beindítván, ezt a pályázati lehetőséget kihasználják.  „Szerencsénk volt!” Nyertünk 700 ezer forintot. Nagyon jól jött, sokat segített a beinduláshoz. ..

1 év múlva, amikor az elszámolás elkészült, németre fordítva, elküldve minden: Egy németországi levél érkezik: Szeretnének megismerkedni egyházközségünkkel Azok, akik a támogatást adták! Egy Salzgitter-Bad nevű városból Szent Marien Egyházközség képviselői írtak nekünk. Mi válaszoltunk, ők szintén, majd meghívtuk nézzék meg mire is költöttük a kapott támogatást. Következő évben ellátogattak 4-e, két házaspár, és személyesen is megismerkedhettünk. Nagyon kedves, rendkívül segítőkész, áldozatkész embereket ismertünk meg bennük. Igazi testvéri kapcsolat fejlődött ki a levelezések, és találkozások során.

Végül kialakult a következő: egyik évben ők, másik évben mi látogatjuk meg egymást. Minden találkozásnál bővültek a résztvevők körei. Mindig többen és többen kapcsolódtak be ebbe a szeretet-találkozásba.

Mostanra már az elsőkörben összebarátkozott hívek időskoruk miatt a náluk egy generációval fiatalabb, de ugyan olyan lelkes csapatnak adták át a stafétabotot. Így jelenleg is minden évben kölcsönös találkozás, és a tovább segítés töretlenül folytatódik.

Nagyon sokat köszönhetünk az Úr Isten után ennek a Kedves Szent Marien Egyházközségnek, hogy anyagiakban segítségünkre vannak. Sok beteget segítő eszközt adományoztak: tolókocsit, járókeretet, botokat, stb. Mindig gyűjtenek számunkra jó-állapotú ruhaneműt, használható konyhai és műszaki tárgyakat is. Kaptunk már kerékpárokat, sporteszközöket is. Természetesen mi is igyekszünk szívélyes szeretetüket viszonozni, ahogy ez tőlünk telik.

2015-ben mi következünk a vendéglátásban, a szeretet-adomány életben tartásában. (PM)

 


Notice: Undefined variable: useDefList in /home/szegvaro/public_html/kisboldogasszony.hu/templates/jsn_epic_pro/html/com_content/category/blog_item.php on line 154

Keress bennünket a Facebookon is!