Zsadányi József
plébános

2000.12.17. - 2014.08.17-ig. 

 

 

Szül.: 1958. február 16. Kiskunfélegyháza,
Teol.: 1980-1985. Szeged,
Papsz.: 1985. szeptember 27. Kiskunfélegyháza,
Káplán: 1985-86. Kartal,
              1986-87. Monor,
              1987-90. Nagykáta,
              1990-91. Kiskunmajsa,

Plébános: 1991.szeptember 15-t
öl Szegvár, Nagymágocs és Árpádhalom.
1993. Március 15-t
öl Nagymágocs és Árpádhalom alól felmentve.
1996. január 6 – szeptember 1-ig Mindszentet ellátva Szegvárról.
2000. December 17-töl,  2014 augusztus-ig Fábiánsebestyén. 
2014. augusztus 17-től felmentve Fábiánsebestyén ellátása alól.

Szegvári plébános Zsadányi József láttam el 2000. december 17. óta Fábiánsebestyént. Nincs túl közel Szegvár és Fábiánsebestyén, kb.30 km-re van egymástól. Hetente kétszer mentem kedd és vasárnap. Ilyenkor szentmisét mutattam be és hittanórákat tartottam. Párhuzamosan a hitoktatóval Rozgonyi Máriaval, aki az  óvodában, majd az iskolában tartott hittanórákat. Én a templomban zsolozsmát végeztem rám bízottakért, és fogadtam a híveket temetési és keresztelési, házasságkötési és egyéb ügyek intézésére, majd betegekhez mentem az Öregek Otthonába, innen az iskolába, ahol két hittanórát tartottam. A kezdeti időszak kicsit nehézkesen indult, az iskolába csak néhány gyermek járt hittanra, később növekedett a létszám és már karácsonyra Pásztorjátékkal, Virágvasárnapra, és Nagypéntekre a Passió felolvasásával is tudunk készülni a hittanos tanulókkal. Emellett tanévnyitóra, Szent Erzsébetre, a búcsú ünnepére, anyák napjára, tanévzáróra műsorral készültünk a gyerekekkel. A Mikulás minden évben meglátogatta a templomba járókat, szerény kis ajándékcsomaggal. Az elsőáldozást, bérmálást is közös ünneppé tettük a gyerekekkel, Püspök atyát szívvel lélekkel örömmel köszöntötték. Időt, fáradságot nem nézve végeztük isten országának növekedéséért szolgálatunkat, küldetésünket.

Odakerülésem elején volt Fülöp kurzus, Szentlélek szeminárium, amelyet a templomba járók közül sokan elvégeztek.

A plébánián gyerekeknek is tartottunk játszódélutánt, több évben kézműves foglalkozást is.

Ha jelezték, meglátogattam a kórházban is ismerős testvéreimet, szentségekkel láttam el. Több testvért kísértem ki utolsó útjára, nyughelyére, a temetőbe.

A templom nagyon leromlott 2013.11.25.-e és 2014. 05. 30 között pályázat útján felújítottuk. A pályázat összege az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege 16.633,123 Ft volt. Ez a templom külső felújítását tartalmazta, a szigetelést és festést a Szeged-Csanádi Egyházmegye állta.
A felújítás után Fábiánsebestyént a jobb megközelíthetőség szempontjából Nagyszénás plébánosa kapta, 2015. augusztus 17-vel. Tizennégy évig jártam a hitoktatóval Fábiánsebestyénbe lelkipásztori munkát végezni, az idősebb és a fiatal korosztály is, hálás volt ezért. Köszönjük nekik, hogy hagyták magukat Krisztushoz közelebb vezetni.

Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből: „Testvérek, három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt: az imádság, a böjt és az irgalmasság.  Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el…
Aki azt kívánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Másokkal szemben éppúgy haladék nélkül, ugyanolyan módon és éppen olyan mértékben gyakorold az irgalmasságot, mint ahogyan, amennyire és amilyen gyorsan kívánod azt magadnak.”                                                    
                                                                                                         /Zsadányi József plébános/

Keress bennünket a Facebookon is!