2007-ben Kovácsné Nagy Erzsébet és Piti Magdolna emlékezetében feléledt a kórógyszentgyörgyi búcsúk emléke. Egyre többször kezdtek erről beszélgetni és a nosztalgia, a vágy a régi kápolna és a gyermekkorban átélt lelki örömök utáni vágy elindította azt a gondolatot, hogy megnézzék mi is van most a régi kápolna helyén. Egy félig zárt térre érkeztek, ahol a nagy gyepen most játszótér működik. A polgármestertől engedélyt kérve, a következő  évben búzaszenteléssel egybekötött igeliturgiát tartott a Plébános úr szép számú résztvevővel. Ettől kezdve minden évben növekvő létszámmal újra megtartottuk ezen a helyen a „Szent György-napi” búcsút. 2009 áprilisában egy emlékkeresztet állíttatunk oda közadakozásból. Megszentelésekor Kovács Sándor falunk szülötte vezette a liturgiát, plébánosunk végezte a búzaszentelést.  Közel 100-130 fő vett részt ezen az ünnepen. Még abban az évben Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén is (szeptember 14. közelében, vasárnap), szintén közös rózsafüzér imádság volt, és azóta minden évben szentmise is van  ekkor.

(A következő részben a Kápolna története és újabb eseményekről fotó mellékletek szerepelnek.)

Keress bennünket a Facebookon is!